Výlety

Výlety

Půjdeme PROBOUZET STUDÁNKY do Brdských lesů - Kdo s námi ještě půjde??

Výlet je opět koncipován jako "pracovní", budeme procvičovat socializačně komunikační dovednosti našich psů, připravenost majitelů na sitauce, které se můžou vyskytnout ve společnosti jiných týmů. Budeme trénovat také odložení a přivolání ... a ten kdo uspěje, dostane na konci medaili ???? ... sušenkovou ????

Hanička Vurmová pro nás zajistila restauraci a oběd v ní, takže buřty můžete nechat doma a těšit se na výborný oběd v Zaječově. ????

Kdy: 26.5.2019

Sraz: v 10:00 hodin v Zaječově na návsi naprotiautobusové zastávce u Konzumu (oranžová prodejna s nápisem Konzum). Pozor! Cestou od Komárova máme po levé straně zastávky tři a je to až ta třetí.

Co s sebou: Pokud můžete studánkám věnovat hrneček, pak TEN. ????

Pro sebe: svačinooběd a přibalte si i buřtík, dle počasí bychom případně rozdělali táboráček ????

Pro psa: obojek, vodítko, můžete si vzít i flexi a nezapomeňte na pamlsky!!!

Trasa: Na toulkách středními Brdy můžete nedaleko Zaječova pod vrchem Hejlákem narazit na rozsáhlou, betonovými bloky zpevněnou plochu. Jedná se o bývalé vojenské letiště. Jeho rozměry jsou přibližně 520×60 metrů a vybudované bylo během druhé světové války. Jeho stavba byla občanům dlouho tajena. Leží v nadmořské výšce 630 - 645 metrů. Přistávací plocha je tak celkem výrazně skloněná, což muselo pilotům přinášet nevšední zážitky. A na západ klesá.Po druhé světové válce bylo letiště pod Hejlákem využíváno jen krátce. V dalších desetiletích pak sloužilo jen sporadicky, obvykle navíc spíše jako seřadiště vojenské techniky. Na webu lze najít zmínky o nehodách, které se na tomto letišti či v jeho okolí měly stát ve druhé polovině dvacátého století a na začátku třetího tisíciletí. Některé zdroje uvádějí, že z tohoto letiště měl opouštět vlast prezident Beneš v roce 1938. To by však znamenalo, že je starší, než se všeobecně předpokládá a patrně se nejedná o pravdu.

Bílý křížek

Svou roli tak letiště pod Hejlákem ve druhé světové válce sehrálo alespoň opožděně a ve filmu. V roce 2015 se zde natáčelo několik scén filmu Anthropoid, který pojednává o atentátu na zastupujícího říšského protektora a šéfa RSHA Reinharda Heydricha. Zdejší klášter pod názvem klášter Zvěstování Panny Marie založil jako první augustiniánský klášter v Čechách v roce 1262 Oldřich Zajíc z Valdeka jako dík za vítězství Přemysla Otakara II. nad uherským králem Bélou IV. v bitvě u Kressenbrunnu. V roce 1327 klášter získal ostatky svaté Dobrotivé (Benigny), umučené roku 449. Od té doby se klášter nazývá „klášter svaté Dobrotivé" a stává se cílem každoročních poutí až do husitských nepokojů. Během husitských válek byl vypálen. Po nich byl klášter obnoven až roku 1469. Během dalších válek byl několikrát pobořen a znovu obnoven. Koncem 17. století proběhla velkorysá barokní přestavba podle plánů italského architekta Dominika Canevalleho a jeho syna. Zdejší klášter byl významným poutním místem zejména v 18. století pro svoji pověst o zázračné sošce svaté Benigny. Klášter byl násilně zrušen v dubnu 1950 v rámci Akce K, kdy byli zdejší řeholníci internováni do pracovních táborů. 1. září 1950 byl ve Svaté Dobrotivé zřízen 52. pomocný technický prapor. Areál kláštera tehdy začal chátrat. Po roce 1990 byl klášter vrácen augustiniánům, je postupně opravován, a v kostele se slouží pravidelné bohoslužby, které dojíždějí sloužit augustiniáni z pražského kláštera u kostela sv. Tomáše.

Pomník 52. pomocnému technickému praporu byl v Zaječově odhalen 4. října 2001 z iniciativy Svazu PTP–VTNP a Vojenských lesů a je umístěn nad svatodobrotivským klášterem. Pomník, jehož autorem je architekt Jiří Rathouský, tvoří na kamenech umístěné dvě bronzové desky. První nese označení místního PTP v podobě vojenské výložky.

Mapka:

Stačí kliknout na https://mapy.cz/s/3stqm a mapa se otevře.

Prosíme o potvrzení účasti!